Nezabudnite, že Vaše oči Vás potrebujú!

Prevencia

Uponáhľaný život modernej doby má za následok stres, neadekvátnu stravu, hodiny pri modrých obrazovkách v klimatizovaných miestnostiach, za volantom a nezriedka aj fajčenie. Často sa vyskytuje nadváha a ľudia podceňujú UV žiarenie. S týmito faktormi môže byť spojené nenápadné bezpríznakové vyvíjanie sa rôznych chorôb, čo je najkritickejším faktorom vo videní dospelého človeka. O čo nenápadnejšie sa choroba rozvíja, o to môže byť zákernejšia. V ľudskom oku sa zobrazuje viac ako 2000 chorôb a preto kontrola je prioritou nielen pre zrak a videnie, ale aj pre zdravie, ktoré vnímame cez oči, pri systémových chorobách. Mnohé systémové choroby môže lekár vidieť v oku (kardiologické, reumatické, diabetické, imunologické, neurologické, onkologické…). To je výrazná pridaná hodnota pri objektivizácii zdravotného stavu.

Avšak najväčším ohrozením dospelých sú 4 najrozšírenejšie očné choroby (glaukóm – zelený zákal, šedý zákal, makulárna degenerácia, diabetická retinopatia). Ich počet neustále narastá a predpovede sú stále pesimistickejšie v ich nárastoch. Tieto choroby výrazne znižujú videnie, dokonca môžu znamenať jeho stratu. S tým následne súvisí nielen zmena životného štýlu, uplatnenia sa, ale aj následné depresie.

Náhla strata zraku, prípadne onkologické diagnózy, ktoré metastázujú do celého tela sú už ťažko riešiteľné. Okrem týchto extrémnych prípadov je i mnoho ďalších chorôb, ako napríklad suché oko, astigmatizmus, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, ale aj zápal oka alebo zápal mihálnic (jačmeň). Doporučujeme komplexné očné vyšetrenie, ktoré môže odhaliť rôzne problémy s očami.

Preto má význam preventívne očné vyšetrenie raz ročne.

Pridaným benefitom v našej ambulancii je možnosť v rámci prevencie absolvovať i OCT, ktoré „vidí“ i to, čo lekár nemôže vidieť. Jednak sú to diagnózy spojené s nálezmi v očiach (glaukóm, makulárna degenerácia,…), ale aj systémové choroby celého tela (vysoký krvný tlak, zvápenatenie ciev,,…). Jedná sa o neinvazívne, bezkontaktné, bezbolestné vyšetrenie, ktoré za pár minút formou grafov, obrázkov a fotografií objektivizuje vnútornú časť oka. Pridanou hodnotou je i archivácia snímok pre budúce porovnanie možnej progresie vývoja zdravotného stavu.

Dnešná doba priniesla moderné laserové operácie, pri ktorých sa odstránia dioptrie a človek prestane nosiť okuliare. Treba si však uvedomiť, že krátkozraké oko aj po excimerovej operácii (zmenou parametrov rohovky sa mení refrakcia oka, ale sietnica sa nemení), ostáva naďalej „krátkozraké“ s možnými komplikáciami na sietnici. Preto aj po takýchto operáciách sú potrebné pravidelné preventívne prehliadky.

Ochorenie

Bolesť očí je väčšinou sprevádzaná rôznymi ďalšími príznakmi. Väčšinou sa jedná o prechodné ochorenia, ktoré vyžadujú liečbu. Prejavujú sa nielen samotnou bolesťou, ale aj inými sprievodnými príznakmi. Medzi najčastejšie patrí začervenanie, svrbenie, pálenie, rezanie a môže sa vyskytnúť i zhoršené videnie.

Z pohľadu najčastejšie sa vyskytujúcich ťažkostí sa zväčša jedná o:

  • Zápaly vyvolané vírusovými, alebo bakteriálnymi infekciami
  • Alergie spôsobené alergénmi
  • Cudzie telieska v oku, ktoré dráždia niektorú jeho časť
  • Úrazy spôsobené neopatrnosťou
  • Zvýšenie vnútroočného tlaku
  • Suché oko

Zápaly alebo mechanické poškodenia si vyžadujú bezodkladnú starostlivosť, pretože v ťažších prípadoch môže prísť k poškodeniu zraku, ktoré nie je reverzibilné (napr. pri údere oka môže prísť k natrhnutiu sietnice, v prípade jej odlúpenia prichádza k strate videnia, ktoré je nevratné – pričom sa na začiatku môže prejavovať iba zahmleným videním). V prípade cudzích teliesok môže prísť k iritácii častí oka, poškrabaniu rohovky a spôsobenia zápalu. Oneskorená liečba v konečnom dôsledku nemusí byť v špecifických prípadoch dostatočne účinná.

Bolesť oka so začervenaním môže byť sprievodným príznakom zvýšeného vnútroočného tlaku, čo považujeme za akútny stav s hrozbou náhleho oslepnutia. Preto si takýto stav vyžaduje bezodkladné lekárske vyšetrenie.

Suché oko je špecifickým moderným ochorením, ktoré trápi milióny ľudí na celom svete. Je spôsobené hlavne vplyvom vonkajších faktorov (klimatizácie, ventilátory, počítače…) ktoré ovplyvňujú prirodzené fungovanie oka a spôsobujú nepríjemné subjektívne problémy. I s týmto problémom sa dá vysporiadať, treba ho však riešiť. Mnohé očné choroby sa zistia pri preventívnej očnej prehliadke, pacient ich nepociťuje, nemá žiadne ťažkosti a prejavy, ale samotná choroba sa už vyvíja a lekárom je už diagnostikovateľná.

Pokiaľ pacient nechodí na preventívne prehliadky, príde sa na problém až vtedy, keď sa začnú prejavovať príznaky (zahmlené videnie, rozdvojovanie videnia, čierne škvrny, plávajúce škvrny, výpadok videnia, poruchy zorného poľa…) a pacient navštívi lekára za účelom vyšetrenia. Je potrebné vylúčiť také ochorenia ako glaukóm, makulárnu degeneráciu, kataraktu – sivý zákal, melanóm, atď. Čím skôr sa tieto ochorenia diagnostikujú, o to lepšie výsledky môžeme dosiahnuť pri liečbe.

Častokrát sa jedná o ochorenia pri ktorých hrozí trvalé poškodenie zraku, prípadne jeho strata. Pravidelné sledovanie zraku u oftalmológa by malo byť nevyhnutnosťou, s následne odporučeným ďalším postupom. Okrem sledovania samotných porúch a chorôb očí patrí do tejto skupiny i sledovanie pacientov z iných oblastí medicíny, ktorých sledovanie očí sa pravidelne vyžaduje najmä u:

  • Kardiologických pacientov (i pacienti s vysokým krvným tlakom)
  • Diabetických pacientov
  • Reumatologických pacientov
  • Neurologických pacientov

Výsledky týchto vyšetrení sú potrebné ako podklad pre odborných špecialistov z iných oblastí medicíny pre sledovanie základného systémového ochorenia.