Optimalizujte výkonnosť Vašej firmy!

Každá firma optimalizuje svoju výkonnosť a zameriava sa na svoj rozvoj. Firmy často hľadajú rôzne nástroje zvyšovania efektívnosti formou rôznych procesných a iných opatrení spadajúcich do organizácie a riadenia firmy. Súčasťou by mali byť i spokojní a zdraví zamestnanci, ktorých nebolí hlava, dobre vidia, nie sú unavení, sú sústredení, a nie sú rozptyľovaní inými ťažkosťami. Dôležitou súčasťou je i bezpečnosť nielen v kancelárii alebo vo výrobe, ale hlavne za volantom. Zrak a zdravie systémovo vnímané cez zrak je zásadným faktorom, nakoľko zrakom vnímame až 80% vnemov, čo je v živote i v práci mimoriadne zásadné. Problémy so zrakom následne spôsobujú únik od počítača, hľadanie rôznych výhovoriek, čo v konečnom dôsledku spôsobuje firme neplnenie úloh, ich omeškanie, havárie, úrazy a iné komplikácie – pričom podstata býva často skrytá.

Zamestnanci individuálne riešia problém, až keď je to neúnosné. Následne vysedávajú v čakárňach lekárov, veľakrát dostanú termín až o niekoľko týždňov (niekedy i mesiacov), čo pri akútnych stavoch môže mať neblahé následky.

Výkonnosť zamestnanca ovplyvňujú nielen akútne ochorenia, ale aj chronické problémy, napr. alergie, ktoré vyžadujú systémový dohľad, aby zamestnanec nebol zbytočne hendikepovaný liekmi spôsobujúcimi únavu, a bol adekvátne liečený. Nezriedka sa stáva, že i rôzny prach, drobné častice môžu spôsobiť dráždenie oka, ktoré treba vyčistiť – a to odborne, aby sa predišlo zápalu. Vážnejšie ochorenia, ktoré sa na začiatku nemanifestujú môžu spôsobiť nielen problémy zamestnancovi, ale aj zamestnávateľovi, ak je pozícia zamestnanca kritická.

Samoliečiteľstvo je hazardom, najmä ak problematický stav pretrváva. Treba si uvedomiť, že jedno rýchle vyšetrenie na začiatku choroby je kratšie, ako dlhodobé liečenie zanedbaného oka.

Moderné ochorenia zamestnancov firiem sa stávajú súčasťou života – suché oko, chronické zápaly očí, zmena refrakcie, ale aj najnovšie otázniky okolo modrého vyžarovania obrazoviek sa stávajú veľkou témou pri vážnych ochoreniach očí.

Záverom preto vzniká otázka, či je starostlivosť o zrak len benefit pre zamestnancov firmy, alebo je to pridaná hodnota pre zamestnávateľa. Získajú všetci – rýchlo, kvalifikovane, bez čakania. Optimálne plnenie úloh, vyššia výkonnosť, väčšia pracovná pohoda, koncentrácia a nižšia chybovosť, eliminácia úrazov a nehôd sú v konečnom dôsledku zmysluplnými benefitmi. Konkurencieschopnosť, rast a rozvoj firmy má aj skryté podoby vývoja, ktoré môžu ovplyvniť – oči.