MUDr. Iveta Elízová

Lekár špecialista – oftalmológ so zameraním na detskú oftalmológiu i oftalmológiu dospelých. Má všetky existujúce atestácie z odboru očného lekárstva (3), ako aj potrebné licencie. Vyšetruje a lieči očných pacientov viac ako 30 rokov.

Okrem pôsobenia v ambulancii Ophthalmo, kde je vedúcim očným lekárom pre rodinné očné lekárstvo, ambuluje i na najvyššom pracovisku detskej oftalmológie v Národnom ústave detských chorôb, ktoré sa zaoberá vážnymi a problematickými prípadmi detí z celého Slovenska, prípadne iných oftalmologických ambulancií v Bratislave.

Na týždennej báze operuje a vykonáva reálnu mikrochirurgiu oka u detí a vedie konzília.

Súčasťou jej práce je i pravidelné prednášanie na oftalmologických kongresoch. Paralelne popri ambulovaní v NUDCH založila a viedla 17 rokov i ambulanciu pre dospelých celého závodu VW v Bratislave, so zameraním na kuratívu (riešenie ochorení). Viac ako 10 rokov vykonávala doplnkové vzdelávanie a odborné poradenstvo pre optikov v Bratislave.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

Životopis

Prax:

1991 – súčasnosť Detská očná ambulancia – Národný ústav detských chorôb (bývalá Detská fakultná nemocnica Kramáre)

1988 – 1991 Fakultná nemocnica Mickiewiczova

Vzdelanie:

1987 Lekárska fakulta Univerzity Komenského

1993 I.atestácia z očného lekárstva

2003 II. atestácia z očného lekárstva

2007 špecializovaná pedooftalomologická atestácia

1995 doplnkové vzdelávanie : refrakcia a aplikácie kontaktných šošoviek

2014 doplnkové vzdelávanie : aplikácia výplňových kozmetických materiálov v okolí oka

-Priebežné ďalšie doplnkové vzdelávania organizované Českou a Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou

Pedagogická činnosť:

1996 – 1999 Výučba oftalmológie pre optikov a optometristov na strednej zdravotníckej škole Záhradnícka v Bratislave

Publikačná činnosť:

Spoluautor viacerých odborných článkov o oftalmológii

Autor viacerých odborných článkov o oftalmológii