[md_text md_text_title1=“pixflow_base64IA==“ md_text_title_separator=“no“]S nimi mnoho radosti a zábavy, ale aj možných neočakávaných problémov. Zápaly očí kvôli rôznym infekciám, alergie v kombinácii so zápalmi, ale aj cudzie telieska. To je len malý príklad toho, čo nás môže stretnúť. Špinavé ruky, infekcie z kúpalísk, ale aj klimatizácia alebo prievan môžu narobiť rôzne problémy.
Mnohí však leto využívajú aj iným spôsobom – rôznymi stavebnými aktivitami. Mnohí zabúdajú na ochranné okuliare a potom nie je ničím zvláštnym ako napríklad špona v oku z karbobrúsky, alebo odprsknutý betón v oku, prípadne iné stavebné materiály.
Prax za poslednú dobu ukazuje, že samoliečiteľstvo rôznymi overenými receptami akurát zhorší stav očí a následne pacienti prídu už so zvýraznenými problémami. Následná liečba je zdĺhavejšia a náročnejšia.
Ak sa Vám už nejaká nepríjemnosť s očami prihodí, je lepšie čo najskôr začať liečbu a nečakať, až kým zápal prenikne do hlbších častí oka, prípadne príde k obmedzeniu videnia.
Poskytujeme pohotovosť 7 dní v týždni, či už pre deti, alebo dospelých, viac informácií na www.ophthalmo.sk , alebo 0915 367 307.
[/md_text]