Mnohí ešte nepočuli pojem tupozrakosť. Na vysvetlenie uvádzame, že sa jedná o neschopnosť oka vidieť ostro i so správne nastavenými okuliarmi. Ako vzniká? Vzniká v detskom veku, neodhalením potreby okuliarov u detí. Rodičia si myslia, že ich deti dobre vidia – lebo sa nesťažujú. To je však veľký omyl – deti nevedia povedať, že vidia zle, lebo nikdy inak nevideli. A tu sa začína pre mnohých mimoriadne zásadný moment na celý život. Nepodchytenie dioptrií a nedoriešenie tupozrakosti do 7.roku života je následok na celý život – bez možnosti zmeny. Preto by deti mali povinne absolvovať regulérne prehliadky u skúseného očného lekára, ktorý odhalí skryté vady.